Thursday, 24 August 2017

Okkokka Akshinthalu Bathukamma Song Lyrics

Okkokka Akshinthalu - Bathukamma Song Lyricsఒక్కొక్క అక్షింతలు  గౌరమ్మ 
ఒక్క మల్లె సారెలు 
నిన్నుతలచి మా అన్నలు గౌరమ్మ 
ఏడు మేడలేక్కిరి 
ఏడు మేడల సందున గౌరమ్మ 
దొంగాలేమో దాగిరి
దొంగలతో ఏమందునే గౌరమ్మ 
దొరలతో ఏమందునే
బంట్లక్క వయ్యారమే గౌరమ్మ 
బాల పేరంటాద్లమే …………………..1

రెండేసి అక్షింతలు  గౌరమ్మ 
ఒక్క మల్లె సారెలు 
నిన్నుతలచి మా అన్నలు గౌరమ్మ 
ఏడు మేడలేక్కిరి 
ఏడు మేడల సందున గౌరమ్మ 
దొంగాలేమో దాగిరి
దొంగలతో ఏమందునే గౌరమ్మ 
దొరలతో ఏమందునే
బంట్లక్క వయ్యారమే గౌరమ్మ 
బాల పేరంటాద్లమే ..........................2

www.sakalam.org


మూడేసి అక్షింతలు  గౌరమ్మ
ఒక్క మల్లె సారెలు 
నిన్నుతలచి మా అన్నలు గౌరమ్మ 
ఏడు మేడలేక్కిరి 
ఏడు మేడల సందున గౌరమ్మ 
దొంగాలేమో దాగిరి
దొంగలతో ఏమందునే గౌరమ్మ 
దొరలతో ఏమందునే
బంట్లక్క వయ్యారమే గౌరమ్మ 
బాల పేరంటాద్లమే …………………..3

ఈ విధంగా  మీరు నాలుగేసి అక్షింతలు, ఐదేసి అక్షింతలు ..............తొమ్మిదేసి అక్షింతలు వరకు పాడుకోవచ్చు


No comments:

Post a Comment

Okkokka Akshinthalu Bathukamma Song Lyrics

Okkokka Akshinthalu - Bathukamma Song Lyrics ఒక్కొక్క అక్షింతలు   గౌరమ్మ   ఒక్క మల్లె సారెలు   నిన్నుతలచి మా అన్నలు గౌర...